wrzesień 25 godz. 17:00 – 20:00
Wilno, Stare Miasto oraz zaplecze Centrum Sztuki Współczesnej