18 września, 14:00-18:00
Zduńska Wola, start w okolicach Ratusza