Recenzja Barbary Siemaszko w kwartalniku “Taniec”.