W 2019 roku prace Macieja Kuźmińskiego były prezentowane 20 razy w 6 krajach. Chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym.