un-becoming

STW Poznań

“kim jestem ?”

Poprzez rozwój technologii i przemiany kulturowo-społeczne, przyszło nam żyć w czasach zupełnie innych, od tych w których dorastaliśmy. Narastająca nostalgia za dawnym, uporządkowanym światem daje poczucie, że zostaliśmy niejako osieroceni przez świat naszych ojców i dziadków. Zwiększenie tempa życia i mobilności wymaga dzisiaj odgrywania różnych społecznych ról, co doprowadziło do ukucia pojęcia “performance of self”, umiejętności łączenia cech i zachowań w sub-tożsamości. Gilles Deleuze twierdził nawet, że “tożsamość nie istnieje”, gdyż zastapiona została przez różnice i podobieństwa zależne od kontekstu i perspektywy.

Un-becoming przedstawia wewnętrzną podróż, proces przybierania i odzierania siebie z normatywnych warstw społecznie konstruowanej “tożsamości”. Wyrazem dekonstrukcji i re-konstrukcji poczucia własnego JA bohaterów jest spektakl-podróż, ukazujący permanentny stan liminalny, czas przyszły niedokonany

 
  • choreografia, reżyseria, dźwięk
  • Maciej Kuźmiński
  • wykonanie i kreacja
  • Anna Szklarek, Anna Jurek, Patryk jarczok, Jola Kazimierowicz, Dominika Lewandowska, Aleksandra Dusza, Ada Steinke
  • reżyseria oświetlenia
  • Maciej Kuźmiński / Maciej Fincel
  • czas trwania
  • 60 min
  • producent wykonawczy
  • Natalia Draganik-Franke
  • produkcja
  • Szkoła Tańca Współczesnego
  • partner projektu
  • Scena Robocza w Poznaniu
 

produkcja i wsparcie