Na zaproszenie PERA School of Performing Arts at Girne American University (GAU) Maciej Kuźmiński poprowadzi 5-tygodniowe warsztaty na Cyprze. 

School of Performing Arts na Girne American University (GAU) powstała w 2008 roku, składa się z wydziałów Tańca i Teatru, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalne kształcenie w zakresie sztuk widowiskowych. W 2016 roku Wydział Tańca przyjął nową perspektywę i kierunek, przyjmując nazwę „PERA”. To odrodzenie oznaczało przejście do nowego międzynarodowego programu studiów, mającego na celu wypełnienie luki w możliwościach edukacyjnych tańca współczesnego na Cyprze Północnym. Od tego czasu PERA jest pionierem w przyczynianiu się do szybkiego rozwoju działalności społeczno-kulturalnej i artystycznej na wyspie.

 

Szkoła położona jest pomiędzy podnóżem północnego pasma górskiego a wybrzeżem. Dzięki niedawno rozbudowanym obiektom PERA zapewnia charakterystyczne i unikalne środowisko do pielęgnowania indywidualnego i artystycznego rozwoju.

Dla studentów PERA Maciej Kuźmiński poprowadzi warsztaty ze swojej autorskiej metody Dynamic Phrasing opartej na przepływie energii. Podczas rozgrzewki trwającej 45–60 minut pedagog wprowadza powtarzające się, zapętlone ruchy, które zespajają ciało z energią i dają poczucie większego zakorzenienia. Następnie płynąca, spiralna energia zostaje włączona do dynamicznych sekwencji tanecznych, aby ukształtować świadomość miękkiego, lecz silnego ruchu. Elementami Dynamic Phrasing są techniki Floor Work i Task Basket. Technika Floor Work (ruch w parterze) nauczana jest przez Macieja Kuźmińskiego w uporządkowany i zniuansowany sposób – pedagog wprowadza koncepcje ciągłości, płynności, wydajności i świadomości przestrzennej. Koszyk Zadań to 4-etapowa metoda re-kompozycji, pozwalająca choreografowi przerobić dowolny materiał na interesujący / nietypowy materiał ruchowy. To bardzo wydajne narzędzie jest wykorzystywane przez choreografa we własnej praktyce artystycznej.

 

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,