Z przyjemnością ogłaszamy, iż 19 listopada 2017 r. zainicjowana została Polska Sieć Tańca. Dzięki pomysłowi i organizacji Macieja Kuźmińskiego, oraz wsparciu Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego w Siedlcach, nastąpiło podpisanie historycznego dokumentu w Centrum Kultury w Lublinie – porozumienia stron tworzących pierwszą w Polsce, sformalizowaną sieć centrów wspierających Sztukę Tańca.

Sieć opiera się na przejrzystych zasadach członkostwa. Są to przede wszystkim: wymóg posiadania budżetu i sceny, minimalne kwoty prezentacji gościnnych spektakli, gwarantowana ilość grań każdego spektaklu, wspólna promocja. Jednym z podstawowych założeń Sieci jest promocja różnorodności występującej w polskim tańcu – w tym otwartości na niezależnych artystów nie posiadających na codzień instytucjonalnego wsparcia. Inicjowanie dialogu o Sztuce Tańca w ogóle oraz konfrontowanie widza z różnymi estetykami i wizjami artystów jest również istotnym założeniem PST.

Organizatorem i pomysłodawcą Polskiej Sieci Tańca jest Maciej Kuźmiński. Koordynatorem wybrana została Dagmara Gumkowska.

Inauguracja Polskiej Sieci Tańca
  

Rok pilotażowy PST został uruchomiony dzięki otwartości i dobrej woli Ryszarda Kalinowskiego ( Lubelski Teatr Tańca, Centrum Kultury w Lublinie ), Joanny Leśnierowskiej ( Art Stations Foundation Grazyny Kulczyk w Poznaniu ), Iwony Orzełowskiej ( Teatr Tańca Caro, Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego w Siedlcach ), Adriana Lipińskiego ( teatr Rozbark w Bytomiu ), Agaty Moląg ( Krakowskie Centrum Choreograficzne, Nowohuckie Centrum Kultury ), Elżbiety i Grzegorza Pańtak ( Kielecki Teatr Tańca ), Doroty Cząstki ( Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ) oraz Joanny Szymajdy ( Instytut Muzyki i Tańca ).

 


 

 , , , , , , , , ,