Wpis

Plateau “very intense, interesting and rich”

Monika Żmijewska reviews Plateau in one of the best known Polish newspapers – Gazeta Wyborcza. It perfectly accommodated Polish phobias, ills, myths, touched taboos, reaching for unobvious means of expression.

Wpis

Plateau “Bardzo intensywny, ciekawy i gęsty”

O Plateau pisze Monika Żmijewska na łamach internetowego wydania Gazety Wyborczej Znakomicie pomieścił polskie fobie, bolączki, mity, dotknął tematów tabu, sięgnął po nieoczywiste środki.