Pisze Andrzej Z. Kowalczyk w “Kurierze Lubelskim”.