Oba spektakle recenzuje Andrzej Z. Kowalczyk w “Kurierze Lubelskim”.