Od 3 grudnia Maciej Kuźmiński poprowadzi warsztaty według swojej autorskiej metody Dynamic Phrasing w Belgradzie (Serbia).

 

Maciej Kuźmiński poprowadzi warsztaty na zaproszenie Institut za umetničku igru, najważniejszej szkoły wyższej w zakresie tańca w Serbii. Choreograf regularnie prowadzi gościnne warsztaty na tej uczelni od 2018 roku. 

W autorskiej technice Dynamic Phrasing Kuźmiński czerpie z filozofii Tai Chi i Qigong opartych na przepływie energii. Podczas rozgrzewki trwającej 45–60 minut pedagog wprowadza powtarzające się, zapętlone ruchy, które zespajają ciało z energią i dają poczucie większego zakorzenienia. Następnie płynąca, spiralna energia zostaje włączona do dynamicznych sekwencji tanecznych, aby ukształtować świadomość miękkiego, lecz silnego ruchu. 


 , , , , , , , , ,