Od poniedziałku 22 lutego Maciej Kuźmiński poprowadzi intensywne warsztaty mistrzowskie dla studentów drugiego i trzeciego roku w ArtEZ University of Arts w Holandii. W trakcie dwutygodniowych warsztatów Maciej Kuźmiński będzie wprowadzał studentów w tajniki swojej autorskiej metody pracy twórczej „Dynamic Phrasing”

Autorska technika Dynamic Phrasing Kuźmińskiego oparta jest na przepływie energii. Podczas rozgrzewki trwającej 45–60 minut pedagog wprowadza powtarzające się, zapętlone ruchy, które zespajają ciało z energią i dają poczucie większego zakorzenienia. Następnie płynąca, spiralna energia zostaje włączona do dynamicznych sekwencji tanecznych, aby ukształtować świadomość miękkiego, lecz silnego ruchu. Elementami Dynamic Phrasing są techniki Floor Work i Task Basket. Technika Floor Work (ruch w parterze) nauczana jest przez Macieja Kuźmińskiego w uporządkowany i zniuansowany sposób – pedagog wprowadza koncepcje ciągłości, płynności, wydajności i świadomości przestrzennej. Koszyk Zadań to 4-etapowa metoda re-kompozycji, pozwalająca choreografowi przerobić dowolny materiał na interesujący / nietypowy materiał ruchowy. To bardzo wydajne narzędzie jest wykorzystywane przez choreografa we własnej praktyce artystycznej.

ArtEZ, z siedzibami w Arnhem, Enschede i Zwolle jest jedną z największych niderlandzkich uczelni sztuki, a jej departament tańca uważany jest, obok Codarts w Rotterdamie, za jeden z najlepszych w Niderlandach. Historia szkoły ArtEZ sięga końcówki lat 30. (Winja Marova School). Na wszystkich wydziałach konserwatorium uczy się około 3.000 studentów.

Maciej Kuźmiński już wcześniej pracował jako gościnny pedagog w ArtEZ, a w 2020 zrealizował spektakl „METAMORPHINE”, który z powodu pandemii przekształcił się w film, ze studentami pierwszego roku. Teraz Maciej Kuźmiński spotka się z nimi ponownie (już jako studentami drugiego roku), aby doskonalić ich warsztat.

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,