Wpis

Koszyk Zadań – warsztaty w Warszawie

Maciej Kuźmiński był jednym z pedagogów II-giej edycji warsztatów Ways of Being, organizowanych przez Movement Direction od 12-15 lipca. Zobacz podsumowanie wideo

Wpis

Composition workshops in Warsaw

Maciej Kuźmiński was one of the mentors of the second edition of the Ways of Being workshops, organized by Movement Direction in Warsaw from July 12-15.