Ostatnie prezentacje spektaklu Plateau w Zduńskiej Woli i Wałczu nagrodzone zostały owacjami na stojąco. Dziękujemy!

Prezentacje w Zduńskiej Woli i Poznaniu odbyły się w ramach Polskiej Sieci Tańca a pokaz w Wałczu dofinansowany był przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu własnego Scena dla Tańca 2021 finansowanego z środków MIKiDN. Dziękujemy za wsparcie.