W 2017 roku Kuźmiński zainicjował jedną z największych struktur w polskim świecie tańca współczesnego. Działająca obecnie w 15 miastach w 13 województwach Polska Sieć Tańca od 2018 roku wystawiła blisko 150 prezentacji spektakli ponad 30 choreografów.

Z tej okazji publikujemy podsumowanie dotychczasowego Kierownika Sieci.

Drodzy, drogie, z dniem dzisiejszym przestaję sprawować funkcję kierownika Polskiej Sieci Tańca. Jest to decyzja, do której dojrzewałem przez kilka ostatnich miesięcy. Chciałem przeprowadzić Sieć przez najtrudniejszy okres Pandemii przed planowaną rezygnacją.

5 lat temu, kiedy składałem propozycję 6 instytucjom oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca stworzenia Polskiej Sieci Tańca nie sądziłem, że w tak krótkim czasie zajdziemy tak daleko. Działająca obecnie na terenie 15 miast w 13 województwach #Sieć, zapewniła dotychczas niespełna 150 prezentacji spektakli autorstwa ponad 30 choreografów. Jednak poza wymianą repertuarową jest to również pionierski projekt w wielu aspektach.

Jako twórca, pierwszy organizator i ustępujący kierownik Sieci chciałem podziękować wszystkim osobom, które zaufały temu projektowi oraz mojej osobie. Dziękuję Ryszard Kalinowski, Elżbieta Pańtak i Grzegorz Pańtak, Joanna Leśnierowska, Iwona Orzełowska, Dorota Cząstka, Agata Moląg, Adrian Lipiński oraz Joanna Szymajda za powołanie Sieci do życia, oraz Jadwiga #Majewska za wsparcie na samym początku. Dziękuję wszystkim kolejnym i obecnym Partnerom Sieci, w szczególności Aleksandra Dziurosz za wielki wkład i zaangażowanie NIMiT na zupełnie nowym poziomie. Dziękuję pierwszej koordynatorce Sieci Dagmara Gumkowska, oraz promotorom Sieci Szymon Michlewicz-Sowa oraz Zuzanna Jeglorz za rozwijanie struktury i tożsamości Sieci, oraz ustępującej wraz zemną obecnej koordynatorce Sieci Alicja Berejowska, bez której utrzymanie Sieci i jej rozwój w ostatnich 3 latach nie byłby możliwy.

Obserwując wieloletnie uczestnictwo instytucji w Sieci, oraz stosunek do niej szerszego środowiska mogę powiedzieć, że Polska Sieć Tańca stała się jedną z ważniejszych struktur wspierającą taniec współczesny w naszym kraju. Mam nadzieję, że będzie ona kontynuowana i że będzie się rozwijać, wciąż będąc wyznacznikiem dobrych standardów i zaangażowania środowiska ponad podziałami.

Nowemu menedżerowi Sieci, niezwykle profesjonalnemu i zaangażowanemu Maciejowi Kotarbie, życzę z całego serca powodzenia!

Ponad to podziękowania dla pozostałych osób zaangażowanych produkcyjnie i współtworzących Sieć:
Anna Wróblowska, Michał Jot-Stankiewicz, Iwona #Pasińska, Joanna M. Czajkowska, Sabina Grygolec, Marta Wołowiec, Anna Kalita, Włodzimierz Kaczkowski, Karolina Staneczek-Pucher, Anna Piotrowska, Aleksandra Kleinrok, Agata Szymczak, Paweł Szymkowiak, Krzysztof Piotrowiak, Anna Gamrot, Kasia Jodlowski, Katarzyna Baran, Aneta Werla, Marta Duszyńska, Paweł Perdek, Sonia Niespialowska-Owczarek, Katarzyna Grabińska, Pawel Murlik, Paweł Urbanowicz, Natalia Gorzelańczyk, Monika Świeca, Ka Ustowska, Janusz Marek, Agata Życzkowska, Konrad Kurowski, Katarzyna Pastuszak, Patrycja Nosiadek, Filip Pawlak, Robert Kuciński

Więcej o Sieci dowiecie się na:
www.pst.info.pl
Obecnym Organizatorem Sieci jest:
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca


 , , , , , , , ,