nowości spektakle /

Premiera After Before

Już dziś premiera nagrodzonego spektaklu After Before w Centrum Kultury i Sztuki im A. Meżeryckiego w Siedlcach. Nie uwierzycie jak ta 14-17 letnia młodzież tańczy. Zapraszamy !
spektakle /

Polskie tournée sezonu zimowego

Zapraszamy na nadchodzące spektakle Macieja Kuźmińskiego. W tym roku sezon zimowy obfituje w premiery - zaprezentujemy polską realizację After Before, nową produkcję un-becoming, oraz re-make Archipelagu, zeszłorocznej produkcji z Teatrem Tańca Caro.
spektakle /

I FOUGHT PIRANHAS w finale Solo Dance Contest

Zapraszamy na pokaz I FOUGHT PIRANHAS jutro o godzinie 18:00 w Klubie Żak w Gdańsku. Zostaliśmy właśnie zakwalifikowani do finału Solo Dance Contest na 9. Gdański Festiwal Tańca. Wielkie podziękowania dla Moniki Witkowskiej za świetny występ w pierwszej rundzie konkursu.
nagrody spektakle /

Dominique zwyciężcą 21 FKM w Belgradzie

Solo Dominique zdobywcą 1-szej Nagrody, Nagrody Krytyki oraz specjalnej nagrody im. Aleksandra Izailovskiego za "inwencję artystycznego wyrazu".
Praca Kuźmińskiego i Więcka, po raz ostatni już prezentowana w formacie konkursowym, zdobyła do tej pory liczne nagrody i wyróżnienia w tym:
  • - II-gą nagrodę oraz Scapino Production Award na 30. Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym w Hanowerze w 2016 r.
  • - Public's First Choice oraz Public's Final Choice - obydwie nagrody publiczności na 20. Festiwalu Solo-Tanz-Theatre w Stuttgarcie w 2016 r.
  • - II-gą nagrodę oraz Nagrodę Publiczności na Solo Dance Contest 2015 w Gdańsku
  • - I-szą nagrodę na konkursie choreograficznym Warszawskiej Platformy Tańca w 2015 r.
  • - kwalifikacja finałowa w konkursie MASH w Jerozolimie w 2015 r.
  • - wyróżnienia na konkursach Scena Otwarta w Tarnowie i na Festiwalu Monodramu w Koszalinie w 2015 r.
21 Festiwalu Miniatur Choreograficznych w Belgradzie odbywał się od 1 do 3 czerwca w Serbskim Teatrze Narodowym. Co roku zgłoszenia do konkursu przesyła ok. 100 artystów z europy, z czego 17-tu zostało wyłonionych do drugiej rundy w minionej 21-szej edycji. W skład jury wchodzili Ashen Ataljanc- prima balerina z Serbskiego Teatru Narodowego w Nowym Sadzie, Andreja Kulešević - niezależna choreograf, Vesna Orlić z dyrekcji Baletu Wiedeńskiego, choreograf Sara Sguotti z Włoch, oraz znany choreograf Radu Poklitaru z Ukrainy. photo Aleksandar Milosavljević  
 
spektakle /

Dominique w Belgradzie

Dominique zostało wybrane do udziału w 21-szym Międzynarodowym Festiwalu Miniatur Choreograficznych. Zapraszamy 2-go czerwca na to wielokrotnie nagradzane solo do Teatru Narodowego w Belgradzie. Więcej na http://www.fkmbelgrade.com/  || photo by Marta Ankiersztejn-Węgier  
 
nowości spektakle /

I FOUGHT PIRANHAS – premiera nowego solo

Z przyjemnością ogłaszamy datę premiery nowego solo Macieja Kuźmińskiego. I FOUGHT PIRANHAS, z udziałem błyskotliwej Moniki Witkowskiej zostało wyselekcjonowane do udziału w konkursie Solo Dance Contest 2017 ( wyniki ) spośród prawie 150 zgłoszeń. Do zobaczenia na Gdańskim Festiwalu Tańca między 5 a 9 czerwca
Wsparcie: Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli
 
 
edukacja /

Lekcja pokazowa dla sieci RESEO

Dziś Kuźmiński prowadzi lekcję pokazową na konferencji międzynarodowej sieci RESEO, która odbywa się w Belgradzie. Tematyka warsztatów to pobudzenie kreatywnego myślenia poprzez podstawowe ćwiczenia ruchowe.  
 
media spektakle /

wywiad dla Novi Magazin – spektakl dyplomowy dla IUI

Maciej Kuźmiński rozpoczął prace nad spektaklem dyplomowym dla studentów 3-go roku Instytutu Tańca Współczesnego w Belgradzie. Praca opiera się o znane dzieło "Nieboszczyk" Branisława Nuśića. Zamieszczamy wywiad dla Novi Magazin , w którym choreograf opisuje proces twórczy.  
 
media recenzje /

Recenzja Różnicy w Lapin Kanssa

Ukazała się krytyka Tenki Issakainen z fińskich pokazów spektakli Różnica oraz God's Machines ( chor. Miikka Ryytty, taniec. Maciej Kuźmiński )
Obydwa dzieła uzupełniają się nawzajem i były łatwe w odbiorze, jednocześnie pozostając głębokie. Przyjemnie było popatrzeć jak intensywnie szkolna młodzież oglądała przedstawienia.
Silny i płynny ruch Kuźmińskiego sięga do wnętrza.
Cała recenzja w jęz. angielskim dostępna jest pod tym linkiem.  
 
granty spektakle /

Dofinansowanie tournèe Archipelagu

Archipelag jedzie w Polskę! Dzięki dofinansowaniu z Instytutu Muzyki i Tańca odwiedzimy Kraków, Bytom, Krosno, Nowy Sacz, Nowa Sól, Krotoszyn, Miasto Bełchatów i Koszalin. Więcej informacji wkrótce.

Powtórzenie – perspektywa choreografa

Relacja wideo z Austriackiej premiery Powtórzenia, w Millstatt. Kuźmiński omawia kluczowe aspekty kompozycji spektaklu. Podziękowania dla Andrei K. Schlehwein za zaproszenie do cyklu LIGHT ON - LIGHT OFF N°8, w ramach którego odbył się pokaz i zostało nakręcone wideo. Wykonanie Daniela Komędera i Dominika Wiak.
LIGHT ON - LIGHT OFF N°8
Kurator: Andrea K. Schlehwein
REPETITION by Maciej Kuzminski
@ ART SPACE stift Millstatt, Kärnten 2017
www.ro-concept.com
produkcja: Roma Hurey
recenzje /

Svetlana Ulanovskaya recenzuje After Before

Ukazała się recenzja After Before napisana przez Svetlanę Ulanovskayę po konkursie na festiwalu IFMC ( gdzie spektakl zdobył 1-szą nagrodę ).
Laureatem I nagrody został zespół wydziału choreografii Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki. After Before stworzony we współautorstwie ze znanym choreografem polskim Maciejem Kuźmińskim jest jednym z nielicznych spektakli konkursowych, który całkowicie odpowiada estetyce contemporary dance. W centrum uwagi reżysera jest problem uchodźców, uzewnętrzniony za pomocą plastyki rysunku, interakcji ruchu i przestrzeni. Stylistycznie abstrakcyjny, minimalistyczny w środkach ekspresji spektakl był pozbawiony tańca w szerokim rozumieniu – na pierwszy plan wychodziła tu praktyka obecności, praca z ruchem wewnętrznym i jego cielesnym przeżyciem. Na scenie działało, żyło, pulsowało w poszukiwaniu wyjścia tak zwane „kolektywne ciało”, w którym indywidualne, plastyczne głosy wykonawców tworzyły jedną, wspólną emocję. Logika geometrii obrazów, liczne pauzy, powtarzalność kombinacji leksykalnych, ruch w zamkniętej, ciasnej przestrzeni - to wszystko stwarzało uczucie niepewności, zawieszenia między „przed” a „po”.
[Opublikowane w magazynie Mastactwa (Sztuka) - 2016 – nr. 12 – str. 8 - 13]
Лаўрэатам І прэміі стаў Ансамбль кафедры харэаграфіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. “AfterBefore”, створаны ў суаўтарстве з вядомым польскім харэографам Мацеем Кузьмінскім, – адзін з нямногіх конкурсных твораў, што цалкам адпавядаў эстэтыцы contemporary dance. У цэнтры ўвагі пастаноўшчыка – праблема бежанцаў, якая ўвасаблялася выключна з дапамогай пластыкі, ўзаемадзеяння руху і прасторы. Абстрактны па стылістыцы, мінімалістычны па сродках выразнасці спектакль быў пазбаўлены танца ў агульнапрынятым разуменні – на першы план тут выходзіла практыка прысутнасці, праца з унутраным рухам і яго цялесным пражываннем. На сцэне дзейнічала, жыло, пульсавала ў пошуках выйсця так званае “калектыўнае цела”, у якім індывідуальныя пластычныя галасы выканаўцаў зліваліся ва ўнісон, агульную эмоцыю. Геаметрычная логіка танцавальнага малюнка, шматлікія паўзы, рэпетытыўнасць лексічных камбінацый, рух у замкнёнай, цеснай прасторы – усё гэта стварала выразнае адчуванне нявызначанасці, завісання паміж “да” і “пасля”.
Святлана Уланоўская. Паміж мэйнстрымам і аўтарскім пошукам. – Мастацтва. – 2016. – № 12. – С. 8–13.
nowości podsumowania /

2016

Pragnę podziękować artystom, producentom, obsłudze technicznej i wszystkim pozostałym, dzięki którym rok 2016 był tak niezwykły. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i niezaprzeczalnemu talentowi udało nam się wystąpić aż 36 razy w Niemczech, Austrii, Czechach, Włoszech, Ukrainie, Białorusi, Gruzji, Armenii, Serbii, Słowenii oraz Brazylii. Wspólnym wysiłkiem stworzyliśmy nowy spektakl Archipelag , zdobyliśmy nagrody za spektakle Dominique i After Before, oraz poruszyliśmy widownię spektaklami Powtórzenie i Room40. Miejmy nadzieję, że rok 2017 będzie równie dobry.... Maciej Kuźmiński
Podziękowania dla wykonawców / tancerzy:

Daniela Komędera, Dominika Wiak, Agnieszka Bednarz, Kasia Pawłowska, Ania Kamińska, Anna Mikuła, Zuzanna Kasprzyk, Monika Witkowska, Dominik Więcek, Karol Miękina, Grzegorz Łabuda

Elena Podolskaya, Julia Asmalovskaya, Lerie Le, Katia Kovalenko, Елена Сосновская, Юй Лю

współtwórców:

Adam Hypki de Velez, Justyna Jakubczyk-Lassota, Ewa Garniec, Cola Mikhilov

foto / video:

Katarzyna Machniewicz, Izabella Izes Sawicka

producentów:

Roma Hurey, Natalia Starowieyska, Oscar Mafa, Monika Witkowska

obsługi technicznej:

Maciej Kosteczka, Oscar Mafa

osoby / instytucje wspierające:

Iwona Orzełowska, Anna Dyrgoń-Białowąs, Jacek Łumiński, Ryszard Kalinowski, Svetlana Ulanovskaya oraz Roman Arndt (*)

Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Polski w Dusseldorfie, Teatr Tańca Caro, Johan Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Ratusz Zduńska Wola, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu ( PWST Kraków ), Lubelski Teatr Tańca

nagrody /

Maciej Kuźmiński laureatem I-szej Nagrody za choreografię na konkursie IFMC na Białorusi

Spektakl "After Before" w choreografii Macieja Kuźmińskiego został uhonorowany I-szą nagrodą za choreografię na 29. Międzynarodowym Festiwalu Współczesnej Choreografii ( IMFC ) w Vitebsku, na Białorusi. Jest to największa tego typu impreza w tym kraju - w tym roku w konkursie wzięły udział 32 zespoły z 9 krajów - Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Chin, Ukrainy, Litwy, Mołdawii, Szwecji, Estonii oraz Polski. "After Before", w wykonaniu ośmiorga studentek Wydziału Tańca i Choreografii, został stworzony na zaproszenie Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki. Przedstawienie miało swoja premierę 18-go lutego 2016 w Teatrze DKZ w Mińsku. strona twórcy: www.maciejkuzminski.com strona festiwalu: https://vk.com/public133789593 / http://artmark.mm.by/eng/links/ifmc.htm#c
nowości spektakle /

ARCHIPELAG – PREMIERA

Już dziś premiera Archipelagu - nowego spektaklu Macieja Kuźmińskiego, pierwszego dla Teatru Tańca Caro, którego twórca objął kierownictwo artystyczne we wrześniu 2016.

Nowy spektakl Macieja Kuźmińskiego dla Teatru Tańca Caro to złożony z okruchów wspomnień kalejdoskop obrazów, który ukazuje człowieka zawieszonego w przestrzeni, gdzie czas nie płynie linearnie. Powracające i pozornie niezwiązane ze sobą sceny nawiązują do współczesnego, fragmentarycznego świata, którego wirtualne i rzeczywiste sfery zlewają się między sobą.

Pięcioro tancerzy tworzy pięć scenicznych postaci, każda ze swoją historią i pragnieniami. Na przemian w ruchu i zawieszeniu, stają się częścią archipelagu wspomnień, który stopniowo wyłania się jako obrazy na długo zapadający w pamięć widza.

Podstrona spektaklu: http://pl.maciejkuzminski.com/portfolio/archipelag/
edukacja /

Ogólnopolskie warsztaty rytmiczne

Ogólnopolskie warsztaty Strefa dźwięku i ruchu organizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną w Zduńskiej Woli odbędą się 20, 21 i 22 Października. Maciej Kuźmiński poprowadzi 3-dniowy warsztat Choreologii. Zapisy na https://www.facebook.com/events/193412681071298/
spektakle /

Spektakle w sezonie zimowym

Serdecznie zapraszamy na nasze spektakle w sezonie zimowym. Zagramy we Włoszech, Armeni, Czechach, oraz oczywiście w Polsce. Poza poprzednimi spektaklami Macieja Kuźmińskiego odbędzie się premiera 'After Before', pierwszej pracy artysty dla Teatru Tańca Caro. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w naszym kalendarzu. Do zobaczenia na scenie!
nominacje /

Maciej Kuźmiński nowym kierownikiem Teatru Tańca Caro

Z początkiem września br. roku Maciej Kuźmiński objął kierownictwo artystyczne Teatru Tańca Caro, mającego siedzibę w Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego w Siedlcach. Twórca będzie odpowiadał za kwestie artystyczne oraz organizacyjne, realizując zarówno nowe produkcje zespołu, jak i ogólnopolskie wydarzenia mające miejsce w CKiS. Kuźmiński, zastępujący dotychczasową kierownik Paulinę Jaksim, został wybrany przez obecnego dyrektora i reżysera teatralnego Waldemara Koperkiewicza przy rekomendacji sprawującej funkcję zastępcy dyrektora Iwony Marii Orzełowskiej.
Objęcie przeze mnie kierownictwa stwarza szereg możliwości, a ambicje są wysokie. Planuję nie tylko wprowadzić nowe produkcje do repertuaru Teatru Tańca Caro, ale również szerzej otworzyć Siedleckie Centrum Kultury na twórców z kraju i za granicy, tak by ta instytucja na stałe zaznaczyła swoje miejsce na mapie polskiego tańca. Mam też nadzieję zainicjować powstanie pierwszego polskiego networku Domów Produkcyjnych oraz powołać do życia nowy festiwal.
Teatr Tańca Caro od kilku lat dysponuje własnym budżetem oraz stałym dostępem do sceny, dzięki czemu dołączył do wąskiego grona instytucjonalnych teatrów tańca w Polsce. Obecnie, pomimo braku stałego zespołu wykonawców, posiada w repertuarze spektakle Iwony Orzełowskiej, Pauliny Jaksim oraz Jakuba Mędrzyckiego. Najnowszy spektakl Teatru Tańca Caro pod kierownictwem Macieja Kuźmińskiego będzie miał swoją premierę 25 listopadzie na scenie CKiS, a kolejne prezentacje odbędą się w 27 listopada w Zduńskiej Woli, oraz 2 grudnia w Pilźnie w Czechach. Produkcja jest finansowana dodatkowo przez Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, oraz ze środków programu East European Performing Arts Platform, jak również programu Visegrad Artist Residency Fund. Próby rozpoczną się 13 września w JOHAN Centrum w Pilźnie. strona www teatru www.ckis.siedlce.pl/pl/info/artysci/teatr_tanca_caro_dance
Video /

trailer ‘Dominique’

Po ponad roku oczekiwań ukazał się trailer Dominique. Zapraszamy do obejrzenia! Montaż - Izabela Sawicka.
recenzje /

Recenzja ‘Room 40’ Anny Jazgarskiej

Otrzymaliśmy kolejną recenzję spektaklu Room 40. Anna Jazgierska w taniecpolska.pl pisze:
oszałamiający estetycznie i ruchowo spektakl Kuźmińskiego. Cielesność, transcendencja, młodość, starość, narodziny, śmierć, poczucie własnej niezależności i odrębności oraz silne doświadczenie wspólnoty. A wszystko przy jednoczesnej afirmacji świata i najpotężniejszego z żywiołów – egzystencji.
pełna recenzja http://www.taniecpolska.pl/krytyka/371
spektakle /

‘Powtórzenie’ na targach Tanzmesse NRW

"Powtórzenie" zostanie zaprezentowane 2-go września na Międzynarodowych Targach Tańca Tanzmesse w Düsseldorfie, w Niemczech. Spektakl został wybrany spośród prawie 700 aplikacji z całego świata i jest jedyną pracą z Polski w tym roku.
nowości /

Zakończenie sezonu letniego

Tydzień po naszym ostatnim spektaklu nadszedł czas by oficjalnie zamknąć sezon letni i podziękować wszystkim za współpracę - tancerzom, produkcji, obsłudze technicznej, sponsorom i partnerom. Dzięki Waszemu zaangażowaniu udało nam się wystąpić ponad 20 razy na scenach Brazylii, Gruzji, Ukrainy, Białorusi, Austrii, Niemiec, Serbii, Słowenii oraz Polski. Nasze spektakle były pozytywnie rezenzowane w polskich i zagranicznych gazetach, udało nam się zrealizować ponad 10 warsztatów i zdobyć kilka nagród za choreografię. Liczymy na dalszą współpracę i kolejny udany sezon.
nowości /

AUDYCJE do nowego spektaklu

Maciej Kuźmiński ogłasza otwartą audycję do swojego nowego spektaklu o tytule roboczym ‘After Before’.
Poszukujemy 2 mężczyzn, oraz 2 kobiet chętnych do współkreowania (koncepcji) ruchu wraz z choreografem, gotowych na intelektualnie intensywną, oraz fizycznie i technicznie wymagającą pracę, opartą m.in. o techniki ruchu rozwijane przez choreografa – Dynamic Phrasing i Floor Work, oraz metodę re-kompozycji nazwaną Koszyk Zadań. Więcej informacji na http://pl.maciejkuzminski.com/audycja/
nagrody spektakle /

Dwie nagrody dla ‘Dominique’ na 30 Konkursie Choreograficznym w Hanowerze

Zakończył się 30-ty Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny w Hanowerze, w którym jedną z 20-tu prezentacji był Dominique w chor. Macieja Kuźmińskiego i wykonaniu Dominika Więcka.


Spektakl został uhonorowany II Nagrodą przyznaną przez jury w 12-to osobowym składzie. Ponad to choreograf nagrodzony został zaproszeniem do stworzenia nowej produkcji dla Scapino Ballet, jednym z najbardziej znanych i najdłużej istniejących teatrów tańca w Holandii, mających siedzibę w Rotterdamie.


Pełna lista laureatów nagród znajduje się pod na stronie konkursu: http://ballettgesellschaft.squarespace.com/
Strona Scapino Ballet: https://www.scapinoballet.nl/
recenzje /

Recenzje ‘Room 40’ po Gdańskim Festiwalu Tańca

Mirosław Baran, znany krytyk piszący m.in. do Gazety Wyborczej, Łukasz Rudziński z portalu trójmiasto.pl , oraz młoda krytyczka Sylwia Nosarzewska doskonale zrecenzowali Room 40 po pokazie na Gdańskim Festiwalu Tańca 6 czerwca
"Room 40 to widowisko niezwykłe: przełamujące nasze oczekiwania, nie oferujące łatwego odbioru, jednocześnie wręcz zjawiskowo piękne, zbudowane na subtelnym ruchu, w uniwersalny, w zmetaforyzowany sposób opowiadające o naszym wspólnym doświadczeniu." Mirosław Baran, pełna recenzja
 
"Z polskich propozycji największe wrażenie zrobił Room 40 Macieja Kuźmińskiego [...] niezwykle zmysłowy spektakl" Łukasz Rudziński, pełna recenzja
 
"Wychodząc z sali teatralnej można mieć wrażenie, że dotknęło się pewnego rodzaju całości, sedna, esencji. Artysta-filozof odwołując się do wrażliwości widza, stawia pytanie o istnienie ukrytego i prowokuje do refleksji nad tym, co istotne w ludzkiej rzeczywistości." Sylwia Nosarzewska, pełna recenzja
 
spektakle /

‘Dominique’ na 30 Konkursie Choreograficznym w Hanowerze

Dominique zostało wyselekcjonowane do udziału w prestiżowym 30-tym Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym w Hanowerze. Z tej okazji dzielimy się najnowszą recenzją spektaklu
"Dominique to przykład doskonale skonstruowanej choreografii krytycznej, której siła leży nie w poetyce szoku czy przekroczenia, ale w mądrym dowcipie błyskotliwie zatańczonym przez Więcka." Alicja Muller, taniecpolska.pl
Więcej informacji o konkursie na stronie http://ballettgesellschaft.squarespace.com/ Praca zostanie pokazana w Theater am Aegi dnia 11 czerwca o godzinie 16:00. Gala finałowa zaplanowana została na 12 czerwca na 19:00. Bilety są dostępne.
spektakle /

Serbska premiera wersji miejskiej ‘Powtórzenia’

Belgrade Manifest, największy festiwal sztuki ulicznej w Serbii, będzie miejscem premiery wersji miejskiej spektaklu Powtórzenie Macieja Kuźmińskiego. Pierwsze pokazy odbędą się w tę sobotę, 28 maja w parku Kalamegdan w Belgradzie, w formie choreografii-performansu rozpostartej na przestrzeni kilku kilometrów kwadratowych.
Powtórzenie to opowieść o przenikaniu się tożsamości i zakwestionowaniu istoty powtarzalności rzeczy. Podobnie jak w "Personie" Bergmana, tu również zacierają się podobieństwa i różnice między dwoma kobietami.
Wersja miejska spektaklu zderza przestrzeń życia codziennego z usystematyzowanym, nieorganicznym światem, w którym poruszają się wykonawczynie. Czerwone sukienki odcinają się od zieleni natury, tworząc obraz surrealistycznej rzeczywistości postaci, które, precyzyjnymi, ostrymi ruchami poruszają się w otoczeniu krzywych i nieregularnych kształtów występujących w przyrodzie.
występują: Daniela Komędera i Dominika Wiak choreografia i koncepcja: Maciej Kuźmiński kostiumy: Justyna Jakubczyk-Lassota Link do strony festiwalu: http://www.beogradskimanifest.rs/
Uncategorized /

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
nagrody /

Dwie Nagrody Publiczności dla ‘Dominique’ w Stuttgarcie

'Dominique' otrzymało obydwie Nagrody Publiczności na 20. Festiwalu Solo-Tanz-Theatre w Stuttgarcie ! Publiczność nagradzała prezentacje zarówno po eliminacjach ( Audience First Choice ) , jak i po rundzie finałowej ( Audience Final Choice ). Na Festiwal zgłoszonych zostało 265 prezentacji z całego świata, a do rundy eliminacyjnej w Stuttgarcie zostało zaproszonych 18.
spektakle /

Room 40 dla Zofii Roszkiewicz

Już dziś, o 19:00 czasu lokalnego prezentujemy ROOM 40 w Kijowie na scenie głównej teatru Molody. Chcielibyśmy poświęcić go pamięci niedawno zmarłej Zofii Roszkiewicz, wyjątkowo bliskiej osobie jednej z tancerek spektaklu.
spektakle /

Dominique transmitowany na żywo

Już dziś wieczorem prezentujemy 'Dominique' na konkursie Solo-Tanz-Theatre w Stuttgarcie. Zapraszamy do oglądania nas na żywo od 20:00 pod poniższym linkiem, występujemy czwarci, po przerwie. http://webneu.vhs-community.de/index.php?id=1827
Editorials News /

Choosing the right business cards

Business cards are cards bearing business information about a company or individual. They are shared during formal introductions as a convenience and a memory aid. A business card typically includes the giver’s name, company or business affiliation and contact information such as street addresses, telephone number, fax number, e-mail addresses and website.
Uncategorized /

‘after before’ – tworzymy nowy spektakl

Rozpoczęliśmy prace nad nowym spektaklem 'after before' na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki w Mińsku. Studenci Wydziału Choreografii pracują ciężko. PREMIERA 18-go lutego na dużej scenie Teatru DKZ.
News Tutorials /

The right typeface can make all the difference

In traditional typography, a font is a particular size, weight and style of a typeface. Each font was a matched set of metal type, one piece (called a “sort”) for each glyph, and a typeface comprised a range of fonts that shared an overall design.
Uncategorized /

‘Dominique’ na Solo-Tanz-Theater Festival w Stuttgarcie

'Dominique' zakwalifikowane do prestiżowego XX międzynarodowego festiwalu Solo-Tanz-Theater w Stuttgarcie ! Występujemy 17 marca, a całość będzie można zobaczyć na żywo w Internecie (kliknij tutaj).

Konkurs przyciąga co roku setki zgłoszeń z całego świata, a jego przebieg transmitowany jest na żywo w Internecie. W tym roku 18 wyselekcjonowanych etiud solowych zostanie zaprezentowanych w dniach 17-19 marca na scenie Robert-Bosch-Saal w TREFFPUNKT Rotebühlplatz , z finałem zaplanowanym na 20 marca. W konkursie przyznawanych jest 8 nagród, a wyróżnione spektakle dodatkowo biorą udział w tygodniowym tourneè w listopadzie.

W jubileuszowym 20. Internationales Solo-Tanz-Theater wezmą udział choreografie z Finlandii, Hiszpanii, Syrii, Holandii, Izraela, Francji, Japonii, Niemiec, Egiptu, Belgii, Brazylii, Nigerii, Włoch i Polski.

Editorials News /

Dieter rams 10 principles of design

Rams began studies in architecture and interior decoration at Wiesbaden School of Art in 1947. Soon after in 1948, he took a break from studying to gain practical experience and conclude his carpentry apprenticeship.
Uncategorized /

Serdecznie dziękujemy

Czas podziękować partnerom, sponsorom, publiczności oraz, przede wszystkim, wspaniałym artystom, z którymi współpracowaliśmy w tym roku. 2015 to 24 spektakle w 19 miastach, 4 nagrody za choreografię, dwie premiery, liczne warsztaty i rozmowy z publicznością, oraz setki godzin wykładów.
Editorials /

A design philosophy

Philosophy of design is the study of assumptions, foundations, and implications of design. The field is defined by an interest in a set of problems, or an interest in central or foundational concerns in design. In addition to these central problems for design as a whole, many philosophers of design consider these problems as they apply to particular disciplines (e.g. philosophy of art).
edukacja /

Zwieńczenie 2-giej ed. projektu ‘Myśl Ruch Taniec’

Zakończyła się druga edycja projektu edukacyjnego 'Myśl Ruch Taniec' w Krotoszynie. Przez 3 miesiące 40-tu młodych ludzi z Krotoszyna wzięło udział w ponad 100 GODZINACH zajęć praktycznych ( t. współczesny, Jazz, Hip-Hop, t. Ludowy ), 18 GODZINACH multimedialnych wykładów oraz zobaczyło 3 SPEKTAKLE na żywo w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Wszystko oczywiście za darmo... smile emoticon Krotoszyński ‘Myśl Ruch Taniec’ jest już drugą odsłoną projektu edukacyjnego, którego miałem przyjemność być pomysłodawcą i koordynatorem. Pierwsza edycja, wyróżniona na międzynarodowym kongresie ‘Poznanie poprzez taniec’, odbyła się w Zduńskiej Woli w 2014 roku. Dziękujemy Instytutowi Muzyki i Tańca za wsparcie finansowe projektu w ramach prog. 'Myśl w Ruchu 2015'. Dziękujemy doskonałym pedagogom jak Leszek Bzdyl, Marysia Stokłosa, Jacek Gębura, Jacek Wazelin, Agnieszka Jaskowska, Alassane Wat, Maciek Florek, Mikołaj Mikołajczyk, Zuza Pernak, Arletta Polańska, Aleksandra Drygas oraz Paulina Wycichowska, która przygotowała wspaniały pokaz zwieńczający projekt. Wreszcie ogromne podziękowania dla Wojciecha Szuniewicza i Lidii Saracen, którzy wraz z Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury gościli i organizowali pracę na codzień, dopełniając wszelkich starań by projekt stanął na najwyższym poziomie.
Tutorials /

Visual weight & direction

Every element on a web page exerts a visual force that attracts the eye of the viewer. The greater the force, the more the eye is attracted. These forces also appear to act on other elements, imparting a visual direction to their potential movement and suggesting where you should look next.
nagrody /

‘Dominique’ zdobywa pierwszą nagrodę w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie

'Dominique' zostało uhonorowane Pierwszą Nagrodą na konkursie Warszawskiej Platformy Tańca w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Spektakl został wcześniej laureatem 2-giej Nagrody oraz Nagrody Publiczności na prestiżowym Solo Dance Contest 2015 w Gdańsku. Więcej o 'Dominique' na http://pl.maciejkuzminski.com/portfolio/dominique/ || o konkursie http://warszawskaplatformatanca.pl/
Portfolio /

‘all I know and can’ w Belgradzie

Zdjęcia z 'all I know and can' w Instytucie Tańca Współczesnego w Belgradzie. Inspiracją tej improwizowanej pracy było życie i twórczość Šumanovića - znanego Serbskiego malarza, a w szczególności jego najbardziej doniosły obraz "Beračice". www.iui.rs http://savasumanovic.com/
spektakle /

Spektakle jesienią

Rozpoczynamy sezon jesienny od spektakli w Belgradzie i Warszawie. Prezentacje w ramach programu “Scena dla Tańca”, oraz konkursów i festiwali odbędą się w dniach: 03.10 | “the way I know and can” | Belgrad, Instytut Tańca Współczesnego | premiera pokazu inspirowanego twórczością znanego Serbskiego malarza Savy Šumanovića 04.10 | “the way I know and can” | Šid, Serbia, galeria Savy Šumanovića 06.10 | “Dominique” | Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej | konkurs Warszawskiej Platformy Tańca 13.10 | “Room 40” | Warszawa, Teatr Studio | pokaz w ramach Scena Tańca Studio 21.10 | “Dominique” i “Powtarzaj za mną” | Wrocław, Centrum Inicjatyw Artystycznych | dodatkowo warsztaty z choreografem 23.10 | “Różnica i Powtórzenie” | Bielsko-Biała, Teatr Polski | pokaz w ramach programu “Scena dla Tańca” 25.10 | “Różnica i Powtórzenie” | Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury | “Scena dla Tańca”, warsztaty z choreografem w NCK dzień przed 30.10 | “Różnica i Powtórzenie” | Zduńska Wola, Centrum Ratusz | “Scena dla Tańca” 21.11 | “Różnica i Powtórzenie” | Gryfino, Centrum Kultury GCK | festiwal Jesienna Scena Tańca 22.11 | “Różnica i Powtórzenie” | Krotoszyn, Ośrodek Kultury KOK | “Scena dla Tańca” 27.11 | “Dominique” | Jerozolima, Machol Shalem | konkurs MASH w Machol Shalem Zapraszamy na spektakle!
nowości /

witamy na polskiej wersji strony maciejkuzminski.com

Witamy na polskiej wersji strony maciejkuzminski.com . Strona istnieje w języku angielskim od 2013 roku, jednak dopiero teraz doczekała sie tłumaczenia na język ojczysty. Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje dotyczące pracy Macieja Kuźmińskiego jak i kalendarium nadchodzących spektakli, czy biogramy realizatorów. Od teraz polski język jest domyślnym językiem witryny maciejkuzminski.com Adres subdomeny w jęz polskim to pl.maciejkuzminski.com Adres subdomeny w jęz angielskim to eng.maciejkuzminski.com
recenzje /

Recenzja ‘Dominique’

Ukazała się recenzjia 'Dominique' Weroniki Łucyk. "To nie była jedynie solówka przygotowana na potrzeby konkursu, a pełnowartościowy monodram, który z powodzeniem mógłby znaleźć się w repertuarze teatralnym." "Całość daje znakomity rezultat, [...] stanowi wypowiedź najbardziej dojrzałą, komentującą rzeczywistość." CAŁA RECENZJA 'Dominique' Temat cielesności został również opracowany w szerszej perspektywie, bo w kontekście społecznym. Jego osią było ciało kobiece w uzupełniających się, choć kompletnie odmiennych przedstawieniach Ievy Navickaite i Dominika Więcka. Paradoksalnie oba występy zapewniły swoim wykonawcom drugie miejsce ex aequo i w obu autorem choreografii nie byli występujący w nich tancerze. Dominik Więcek, student PWST w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, zatańczył choreografię Macieja Kuźmińskiego. Sprawność warsztatowa, charyzma i oryginalność młodego tancerza splata się tu z dojrzałością w budowaniu świadomej choreografii opartej na doświadczeniu pedagoga. Całość daje znakomity rezultat. Dominique to esej o kobiecym ciele, rodzaj manifestu feministycznego. Wśród finałowej szóstki to jedyny spektakl, który zawiera w sobie tak wyraźny i czytelny przekaz. Przedstawienie porusza tematykę ciała, ale nie zamyka się w środowiskowej perspektywie ruchu, rozumianego jako możliwość ciała czy sprawność warsztatu. Przeciwnie, stanowi wypowiedź najbardziej dojrzałą, komentującą rzeczywistość. Ciało zostało tu ukazane w kontekście społecznym i politycznym – jako zawsze znaczące coś poza samym sobą i/lub używane do tworzenia znaczeń, jak w wypadku płci kulturowej. Oprócz muzyki realizatorzy wplatają w warstwę dźwiękową fragmenty wypowiedzi znanych kobiet (m. in. Oprah Winfrey, Hillary Clinton czy Patricii Arquette), będące krytyką sytuacji opresji, której poddawane są kobiece ciała, a także wyrazem sprzeciwu wobec dyskryminacji kobiet . Choć w pewnym momencie było to już niepotrzebnie, bo w tej choreografii każdy ruch znaczył i nie potrzebował dopowiedzeń – w sposób całkowicie czytelny odnosił się do społecznych ram funkcjonowania ciała w kontekście płci, kobiecości do odegrania. W pierwszej scenie tancerz, ustawiony tyłem do widowni, podnosi się z podłogi. Długa czarna suknia, a może płaszcz, zasłania go i widać tylko skrzyżowane nogi. Po chwili postać prostuje się i odwraca przodem do widowni. Widać, że to młody chłopak o płomiennorudych włosach, który za moment zacznie się przeistaczać w różne osoby. Czarna suknia staje się habitem księdza, ale i zakonnicy, która czyniąc znak krzyża jest jednocześnie kobietą, podobnym gestem rozsmarowującą na twarzy krem. Kreatywności i pomysłów tu nie zabrakło. Za pomocą jednego gestu ten sam kostium staje się kilkoma odmiennymi sukienkami – prezentowanymi na wybiegu i nawiązującymi do różnych stylistyk damskich ubiorów, a także różnych epok. Wszystko okraszone zostało muzyką Parova Stellara i dużą dozą ironii. Zmiany są spektakularne, a gesty zupełnie drobne, wykonywane jakby od niechcenia, całość bardzo zabawna, co wywołuje aplauz publiczności. Wprawdzie przedstawione tezy są już od dawna znane, ale nie to jest istotne. Tancerz bawi się konwencjami piękna, dekonstruuje proces stawania się kobiety w jej kulturowym znaczeniu, przy okazji puszczając oko do widowni. Jest to również jedyny spektakl tak bardzo teatralny i kierowany do widza – nie do jurora, selekcjonera, ale właśnie do widza, który nie przyszedł oglądać wyłącznie sprawnego warsztatu i techniki tancerza; widza, który oczekuje spektaklu – tematu, refleksji, inteligentnego dialogu z publicznością, a także dobrej zabawy. To nie była jedynie solówka przygotowana na potrzeby konkursu, a pełnowartościowy monodram, który z powodzeniem mógłby znaleźć się w repertuarze teatralnym. O ile publiczność zdawała się momentami znużona choreografiami innych wykonawców, nawet doskonałej technicznie zwyciężczyni, o tyle Dominique została przez nią najlepiej przyjęta. Konstrukcja dramaturgiczna była tu najbardziej złożona i różnorodna. Przedstawienie trzymało również w napięciu, zmieniając rejestry emocjonalnedzięki różnorodności stosowanych konwencji i tempa emocjonalnego muzyki. Przemyślana choreografia nie jest jednak sama w sobie gwarantem sukcesu. Nie wybrzmiałaby w pełni, gdyby nie Dominik Więcek i jego wykonanie. Tancerz zdecydowanie odznaczał się największą osobowością sceniczną spośród wszystkich finalistów, nawiązywał kontakt z publicznością, nawet flirtował z widzem w scenie pokazu mody. Przyznana mu Nagroda Publiczności wydaje się oczywistą i naturalną konsekwencją teatralnego show, które w ramach swojej solówki zaprezentował. Poziom techniczny Więcka był bardzo wysoki, ale nie nastawiony na popis warsztatowy. W tym wypadku popis stanowiło umiejętne połączenie wszystkich elementów w spójną, atrakcyjną całość – świadome użycie ciała i ruchu w celu stworzenia wieloznaczeniowego spektaklu, czyli potraktowanie tańca jako narzędzia, a nie celu samego w sobie. Przedstawienie podjęło próbę sproblematyzowania sposobu, w jaki ciało znaczy poprzez ruch właśnie – jaki rodzaj gestu znaczy kobietę. To też jedyny spektakl, w którym tak wielkie znaczenie miał wspomniany kostium czy rekwizyt (szminka). http://www.taniecpolska.pl/krytyka/291
warsztaty /

Letni obóz taneczny w Serbii

Od 1 do 12 lipca Maciej prowadzi warsztaty Dynamic Phrasing i pracy z podłogą na letnim obozie we Vranje, organizowanym przez Instytut Tańca Współczesnego w Belgradzie.
Uncategorized /

‘Różnica i Powtórzenie’ w Katowicach ODWOŁANA

Dla tych osób, które nie otrzymały jeszcze wiadomości - SPEKTAKL 'RÓŻNICA I POWTÓRZENIE', który miał się odbyć dziś o 19.00 w Katowicach na Ekotopie kultury ZOSTAŁ ODWOŁANY przez organizatora. Przepraszamy wszystkich, którzy planowali przyjechać. Zapraszamy na nadchodzące sektakle - info www.pl.maciejkuzminski.com/kalendarz/
nagrody /

‘Dominique’ zdobywa dwie nagrody na Solo Dance Contest

Etiuda 'Dominique' zdobyła drugie miejsce oraz Nagrodę Publiczności na najbardziej prestiżowym, polskim konkursie choreografii tańca współćzesnego - Solo Dance Contest w Gdańsku. Była to zarazem jedyna choreografia z Polski zakwalifikowana do finału. Zatańczył młody i niezwykle utalentowany Dominik Więcek.
recenzje /

“na bardzo wysokim poziomie” – recenzja ‘Różnicy i Powtórzenia’

"realizacja, w której każdy z elementów – choreografia, wykonanie, wyczucie czasu i przestrzeni – jest z osobna na bardzo wysokim poziomie.” - tak o 'Różnicy i Powtórzeniu' pisze Andrzej Z. Kowalczyk z Kuriera Lubelskiego. Pełna recenzja dostępna pod tym linkiem: http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3844169,miedzynarodowy-dzien-tanca-trzy-wieczory-dobrych-wrazen,id,t.html
spektakle /

Wiosenne tourneé ‘Różnicy i Powtórzenia’

Rozpoczyna się wiosenne Tourneé 'Różnicy i Powtórzenia'. Zapraszamy do: 24.04 Konina, Centrum Kultury 26.04 Bytomia, becek 28.04 Lublina, Centrum Kultury 08.05 Poznania, Teatru Ósmego Dnia 10.05 Poznania, Teatru Ósmego Dnia 23.05 Gdańska, Teatru Wybrzeże Wszystkie informacje dotyczące dat prezentacji spektakli znajdują się w zakładce 'spektakle'.
nagrody /

Pierwsza nagroda Jury dla duetu ’11’

Duet '11' został uhonorowany 1-szą nagrodą Jury przyznaną przez Eryka Makohona na konkursie 321 Taniec! w Krakowie. Pan Eryk w uzasadnieniu werdyktu opisał duet jako "posiadający czystość i minimalizm środków oraz fugowo-matematyczną konsekwencję kompozycji". Duet, który jest inspirowany spektaklem 'Różnica i Powtórzenie', został wykonany przez Agnieszkę Bednarz i Danielę Komęderę.
spektakle /

Duet ’11’ w finale konkursu 321 Taniec! w Krakowie

Duet '11' został zakwalifikowany do finału konkursu 321Taniec!. Zapraszamy 1 Marca do Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie o godz. 17:00. Wykonanie Daniela Komędera i Agnieszka Bednarz. Więcej informacji na stronie: http://kcc.nck.krakow.pl/?v1=cms&v2=6&dzial=artistic_activity&v3=3...2...1...DANCE
warsztaty /

Warsztaty na Warszawskim Departamencie Tańca

Od jutra Maciej poprowadzi 2-tyg coaching dla Warszawskiego Departamentu Tańca - zupełnie nowego środowiska stawiającego na najwyższej jakości edukację z dziedziny tańca współczesnego. Jest to pierwszy dzień pierwszego roku akademickiego tej instytucji. Więcej informacji na: http://facebook.com/WarsawDanceDepartment
spektakle /

Tourneé ‘Różnicy i Powtórzenia’ – dotacja Institytutu Muzyki i Tańca

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczne tourneé 'Różnicy i Powtórzenia' obejmie co najmniej 12 spektakli, co jest możliwe dzięki dotacji Instytutu Muzyki i Tańca. Odwiedzimy Belgrad, Poznań, Lublin, Bytom, Bielsko-Białą, Gdańsk, Suwałki, Siedlce, Konin, Krotoszyn oraz Zduńską Wolę. Szczegółowe informacje wkrótce
recenzje /

‘Maciej Kuźmiński’ – recenzja z pokazu w Londynie

” ‘Maciej Kuźmiński’ był surowy i szczery. [...] Z jednej strony rozbawiły mnie momenty, kiedy wykonawca, chcąc złamać powagę tańca współczesnego, tańczył m.in. do zaskakująco wybranej piosenki “I want to break free” Queen; z drugiej strony moją uwagagę przykuwał przepływ energii w jego ciele, kiedy tańczył w górę i w dół wokół centralnego punktu, tworząc spiralne linie. ” Recenzja spektaklu 'Maciej Kuźmiński' z pokazu w Londynie na platformie Free to Fall. Więcej pod linkiem: http://seedancechatdance.com/free-fall/
spektakle /

‘Room 40’ w Hadze, teatr Korzo Saal

Zapraszamy do Hagi na nagrodzony prestiżową Nagrodą Publiczności Polskiej Platformy Tańca spektakl 'Room 40'. Pokaz odbędzie się w Korzo Saal o godz. 16:00 Bilety do nabycia pod tym linkiem: http://www.korzo.nl/ Od organizatorów wydarzenia: All there is starts 2015 with highlights from two national dance festivals from 2014: the Nederlandse Dansdagen in Maastricht and the Polish Dance Platform in Lublin. For the Nederlandse Dansdagen, Dario Tortorelli joined with fashion designer Anke Huyben and five elderly people to work on the performance HARY +++++, a new episode of his Romeo Heart project with which he was a guest twice before in All there is. The precision and eloquence of Tortorelli’s sparse movement idiom wondrously amplifies the sincerity and grace of the bodies that have left their youth behind them. At the other end of the age spectrum, though just as precise and impressive, there is the choreography Room 40 that won Maciej Kuźmiński the public’s prize at the Polish Dance Platform. Four young dancers take the audience on a journey from total surrender to self-awareness. Stacz Wilhelm, kurator 'All there is' pisze: I invented the series Dancing by Daylight, later rebaptized into All there is, some six years ago, partly as a vehicle to enable young choreographers from abroad to perform in The Netherlands. Due to our subsidy system, this is almost not happening, which I considered unfair, knowing how important the international performances are for the young choreographers who are working with our production house. So I started this series on a pribciple of (almost) closed purses, meaning that the artist would earn a very, very modest fee, but their expenses would be taken care of by me. Like this the program is still expensive for Dutch standards, but still within a critical limit. I am happy that the series evolved into a platform that introduced many gifted choreographers into The Netherlands (see the file with the program history of the series).