Zdjęcia z ‘all I know and can’ w Instytucie Tańca Współczesnego w Belgradzie. Inspiracją tej improwizowanej pracy było życie i twórczość Šumanovića – znanego Serbskiego malarza, a w szczególności jego najbardziej doniosły obraz “Beračice”.

www.iui.rs
http://savasumanovic.com/